Akcijos kaina, EUR

NASDAQ apdovanojimai 2016

NASDAQ apdovanojimai 2015 2016

Kontaktas investuotojams

Saulius Bačauskas
„Aprangos" grupės finansų ir ekonomikos direktorius

Tel. 8 5 2390 808, 8 5 2390 843
Fax. 8 5 2390 800
El. paštas: s.bacauskas@apranga.lt

APB „APRANGA“ (toliau - Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2020 m. balandžio 30 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:

1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2019 m. veiklą.

Sprendimo projektas:
Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2019 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

2. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.

Sprendimo projektas:
Išklausyta.

3. 2019 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimo projektas:
Patvirtinti 2019 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

4. 2019 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:
2019 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolio) paskirstymo projektą (3 priedas).

5. Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

Sprendimo projektas:
APB „APRANGA“ audito įmone 2020 m. rinkti UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2020 m. iki  25 300 EUR (dvidešimt penkių tūkstančių trijų šimtų eurų) plius PVM. Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.

6. Bendrovės atlygio politikos tvirtinimas.

Sprendimo projektas:
Patvirtinti Bendrovės atlygio politiką (4 priedas).

PRIDEDAMA:
Priedas Nr. 1. Konsoliduotas ir Bendrovės 2019 m. metinis pranešimas, finansinių ataskaitų rinkinys ir auditoriaus išvada dėl finansinių ataskaitų;
Priedas Nr. 2. Atsakingų asmenų patvirtinimas dėl finansinės atskaitomybės informacijos;
Priedas Nr. 3. 2019 m. pelno (nuostolio) paskirstymo projektas;
Priedas Nr. 4 Bendrovės atlygio politikos projektas.
Priedas Nr. 5. Bendrasis balsavimo biuletenis.

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
+370 5 2390801

 

Priedai

  • 183Parduotuvės
  • 200Prekių ženklai
  • 3Šalys
  • 2022Darbuotojai
  • 93400Parduotuvių plotas m2
  • 248 mln.2019 m. Grupės apyvarta, EUR
Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jei sutinkate su slapukų naudojimu, spauskite "Sutinku" ir toliau naudokitės svetaine. Slapukų naudojimo taisykles rasite čia