Šī Privātuma politika satur informāciju par personas datu apstrādi – kā mēs vācam, apstrādājam un glabājam jūsu personas datus. Mēs saprotam personas datu aizsardzības nozīmi, tāpēc respektējam mūsu klientu un citu datu subjektu (turpmāk tekstā – datu subjekti) privātumu un aizsargājam personas datus.
1. Datu pārvaldītājs
Informācija par jūsu datu pārvaldītāju pēc zīmola:

Datu pārvaldītājs

Zīmols

SIA „Apranga LV”, adrese: Elizabetes iela 51, Rīga

Zara

SIA “Apranga HLV”, adrese: Elizabetes iela 51 – 1A, Rīga

Zara Home

SIA „Apranga BPB LV, adrese: Elizabetes iela 51, Rīga

Bershka

SIA „Apranga PLV”, adrese: Elizabetes iela 51, Rīga

Pull&Bear

SIA „Apranga SLV”, adrese: Elizabetes iela 51 – 1A, Rīga

Stradivarius

SIA „Apranga MLV”, adrese: Elizabetes iela 51 – 1A, Rīga

Massimo Dutti

SIA „Apranga OLV”, adrese: Elizabetes iela 51 – 1A, Rīga

Oysho

SIA „Apranga”, adrese: Elizabetes iela 51, Rīga

Visi pārējie zīmoli, izņemot minētos


2. Personas datu kategorijas, apstrādes mērķi un juridiskais pamats
2.1. Līgumu ar klientiem un darījumu partneriem noslēgšana un izpilde, grāmatvedības prasību izpilde

Datu apstrādes juridiskais pamats

Datu kategorijas

Līguma izpilde, tiesību aktu prasību izpilde

Līgumu noslēgšana ar klientiem un darījumu partneriem (fiziskām un juridiskām personām) un izpilde (daļa vai visi no iepriekš minētajiem personas datiem var tikt apstrādāti): klienta, darījumu partnera, viņa vai darījumu partnera darbinieka vai pārstāvja vārds, uzvārds, amats, e-pasta adrese un (vai) tālruņa numurs, dzimšanas datums vai personas kods. Lai noslēgtu un izpildītu līgumus ar fiziskām personām, papildus var tikt apstrādāti šādi personas dati: adrese, klienta izmēri, kas nepieciešami pasūtītā apģērba izgatavošanai, informācija par pasūtīto apģērbu.

Klienta personas datu kategorijas, kuras tiek apstrādātas konkrētā gadījumā, ir atkarīgas no noslēgtā un izpildāmā līguma veida. Jebkurā gadījumā tiek apstrādāts tikai tāds personas datu apjoms, kas nepieciešams līguma izpildei vai pienācīgai tiesību aktu prasību ievērošanai.

Grāmatvedības prasību izpilde: izrakstot rēķinus, tiek apstrādāti personas dati – vārds, uzvārds, adrese un citi dati, ja klients to vēlas. Administrējot saņemtos rēķinus, tiek apstrādāti personas dati, kuri jāiesniedz saskaņā ar tiesību aktu paredzētajām prasībām.


2.2. Tiešais mārketings un dalība lojalitātes programmā

Datu apstrādes juridiskais pamats

Datu kategorijas

Piekrišana

Vārds, uzvārds, dzimšanas datums, adrese, pilsēta, tālruņa numurs, e-pasta adrese, sociālo tīklu kontu dati, zīmols, kas interesē klientu. Dati par dzimšanas datumu un adresi tiek apstrādāti tikai tad, ja persona piekrīt tos sniegt, kā arī sniedzot informāciju veikalu, kuri iekļauti VIP, City un Karen Millen lojalitātes programmās, klientiem.

Tāpat tiek apstrādāta informācija par klientu iegādātajām precēm, ja tiešā mārketinga satura informācija tiek sniegta lojalitātes programmas dalībniekiem vai ja persona piekrīt saņemt informāciju par piedāvājumiem, kas saistīti ar atlaidēm, akcijām, izpārdošanām, jaunajām kolekcijām un pasākumiem lojalitātes programmu dalībniekiem.


2.3. Personas datu nodošana franšīzes partneriem

Ja jūs piekrītat, personas dati tiek pārsūtīti franšīzes partneriem, kam pieder zīmoli Max Mara, Marella, Marina Rinaldi, Pennyblack un Weekend Max Mara (Max Mara s.r.l., Marella S.r.l., MANIFATTURE DEL NORD s.r.l., MARINA RINALDI s.r.l. vai citiem Max Mara Fashion grupas uzņēmumiem), lai tie varētu uzlabot jūsu apkalpošanas kvalitāti. Uz jūsu piekrišanas pamata epasta adrese var tikt nodota franšīzes partnerim, kam pieder zīmols MANGO (PUNTO FA, S.L.), lai sniegtu informāciju par MANGO veikalu piedāvājumiem sakarā ar atlaidēm, akcijām un izpārdošanām.


Datu apstrādes juridiskais pamats

Datu kategorijas

Piekrišana

Vārds, uzvārds, pilsēta, tālruņa numurs, e-pasta adrese.


2.4. Uzņēmuma akcionāru, labuma guvēju, vadības struktūru un to locekļu personas datu apstrāde iekšējās administrēšanas un juridisko saistību izpildes vajadzībām

Datu apstrādes juridiskais pamats

Datu kategorijas

Tiesību aktu prasību izpilde

Vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dzīvesvietas adrese, informācija par piederošajiem vērtspapīriem un citi personas dati, kuru apstrādi pieprasa tiesību akti


Juridisko saistību izpilde šajā gadījumā ietver:

  • juridiskās saistības, kas saistītas ar Uzņēmuma akcionāru datu reģistrēšanu un apstrādi, akciju uzskaiti, nodokļu un citu piemērojamo saistību izpildi;
  • juridiskās saistības, kas saistītas ar Uzņēmuma vadības struktūru izveidi, to darbības organizēšanu, Uzņēmuma vadības struktūru un to locekļu datu iesniegšanu publiskajos reģistros un reģistrāciju.

2.5. Spēļu vai konkursu organizēšana, uzvarētāju paziņošana un balvu administrēšana

Datu apstrādes juridiskais pamats

Datu kategorijas

Piekrišana, saistību izpilde

Vārds, uzvārds, sociālo tīklu konts, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pirkuma čeka datums un numurs, citi dati (foto, utt.).

Laimesta gadījumā: vārds, uzvārds, personas kods, pases vai ID kartes numurs, balva vai dāvanas vērtība.

Atkarībā no spēles vai konkursa noteikumiem, visi vai daļa no iepriekš minētajiem datiem var tikt apstrādāti.


2.6. Elektroniskā tirdzniecība

Datu apstrādes juridiskais pamats

Datu kategorijas

Līguma izpilde

Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs, maksājuma veids, maksājumu kartes turētāja dati, maksājumu kartes numurs, kartes derīguma termiņš, piegādes adrese, iegādātās preces, to cena, iegādes datums un laiks, konta reģistrācijas laikā e-veikalā iesniegtā konta pieteikšanās informācija, darbības kontā, ieskaitot pārlūkošanas tehniskos datus (IP adrese, pieteikšanās un pārlūkošanas tehniskā informācija), pirkumu groza informācija, personas dokumenta numurs, ja saņemt pasūtīto preci ierodas veikalā.


2.7. Video novērošana ar mērķi aizsargāt īpašumu

Datu apstrādes juridiskais pamats

Datu kategorijas

Likumīgā interese aizsargāt īpašumu

Video ieraksti, ja videokameras laukā nonāk klienti.


2.8. Preces atgriešanas pieteikumu izskatīšana un izpilde

Datu apstrādes juridiskais pamats

Datu kategorijas

Tiesību aktu prasību izpilde

Vārds, uzvārds, kontaktinformācija (tālruņa numurs vai e-pasta adrese), dati par atgriežamo preci, preces atgriešanas iemesls, bankas konta numurs. Kontaktinformācija un dati par bankas konta numuru tiek apstrādāti tikai tajos gadījumos, kad tas ir nepieciešami un obligāti. Atgriežot nekvalitatīvu preci, lūdzam sniegt datus par klienta vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (tālruņa numuru vai adresi), vēlmes attiecībā uz preci (apmainīt, izlabot trūkumu, pieņemt atpakaļ un atmaksāt naudu). Atkarībā no tā, kādas juridiskās prasības attiecas uz konkrēto situāciju, var tikt pieprasīti ne visi minētie personas dati, bet tikai daži. Pieprasījumā vai kopā ar to var tikt iesniegti arī citi ar pieprasījumu saistītie dati (pirkuma čeka dati, cita informācija).


2.9. Citu lūgumu, pieprasījumu un sūdzību izskatīšana un izpilde

Datu apstrādes juridiskais pamats

Datu kategorijas

Līguma izpilde, tiesību aktu prasību izpilde

Vārds, uzvārds, kontaktinformācija (tālruņa numurs vai e-pasta adrese), lūguma, pieprasījuma vai sūdzības saturs (notikums, tā apstākļi, klienta lūgums, pieprasījums vai atbilde, prece, lojalitātes kartes numurs, cita informācija).

Citu ar pieprasījumu, lūgumu vai sūdzību iesniedzamie dokumenti un dati (pirkuma čeka dati, cita informācija).


2.10. Darba kandidāta (-u) atlases izpilde un kandidatūras novērtēšana

Datu apstrādes juridiskais pamats

Datu kategorijas

Piekrišana

Darba kandidāta vispārīga rakstura personas dati: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzīvesvietas dati, e-pasta adrese, tālruņa numurs, informācija par darba pieredzi (darba vieta, darba periods, pienākumi, atbildība, sasniegumi), informācija par izglītību (mācību iestāde, mācību periods, iegūtā izglītība, kvalifikācija), informācija par kvalifikācijas paaugstināšanu (apmācība, iegūtie sertifikāti), informācija par valodām, kuras prot kandidāts, un to prasmes līmeni, IT un autovadīšanas prasmēm, citām kompetencēm, cita informācija, kuru darba kandidāts sniedz savā dzīves aprakstā (CV), motivācijas vēstulē (ja tāda tiek iesniegta) vai citos darba kandidāta dokumentos.

Darba kandidāta vēlmes: interesējošais amats, vēlamais darba grafiks, vēlamais darba laiks dienā vai nedēļā, cita informācija, kuru kandidāts norādījis sadaļā „Komentāri”.

Darba devēju atsauksmes par darba kandidātu, rekomendācijas: persona, kas sniedz atsauksmi vai rekomendāciju, tās kontaktinformācija, atsauksmes vai rekomendācijas saturs.

Darba kandidāta novērtējuma informācija: darba kandidāta intervijas kopsavilkums, atlases veicēja (-u) viedoklis, novērojumi, kandidāta testēšanas (ja tāda tiek veikta) rezultāti.

Speciālo kategoriju personas dati tiek vākti tikai tajā gadījumā un tādā apjomā, cik tas nepieciešams, veicot atlasi konkrētajai darbavietai, un cik to atļauj piemērojamie tiesību akti.


2.11. Darba kandidātu datubāzes administrēšana un darba piedāvājumi

Darba kandidātu personas datus mēs iegūstam no pašiem kandidātiem vai nodarbinātības aģentūrām, darba meklēšanas interneta portāliem un (vai) citiem darba meklēšanas, atlases un (vai) starpniecības pakalpojumu sniedzējiem.


Datu apstrādes juridiskais pamats

Datu kategorijas

Piekrišana

Darba kandidāta vispārīga rakstura personas dati: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzīvesvietas dati, e-pasta adrese, tālruņa numurs, informācija par darba pieredzi (darba vieta, darba periods, pienākumi, atbildība, sasniegumi), informācija par izglītību (mācību iestāde, mācību periods, iegūtā izglītība, kvalifikācija), informācija par kvalifikācijas paaugstināšanu (apmācība, iegūtie sertifikāti), informācija par valodām, kuras prot kandidāts, un to prasmes līmeni, IT un autovadīšanas prasmēm, citām kompetencēm, cita informācija, kuru darba kandidāts sniedz savā dzīves aprakstā (CV), motivācijas vēstulē (ja tāda tiek iesniegta) vai citos darba kandidāta dokumentos.

Darba kandidāta vēlmes: interesējošais amats, vēlamais darba grafiks, vēlamais darba laiks dienā vai nedēļā, cita informācija, kuru kandidāts norādījis sadaļā „Komentāri”.

Darba devēju atsauksmes par darba kandidātu, rekomendācijas: persona, kas sniedz atsauksmi vai rekomendāciju, tās kontaktinformācija, atsauksmes vai rekomendācijas saturs.

Darba kandidāta novērtējuma informācija: darba kandidāta intervijas kopsavilkums, atlases veicēja (-u) viedoklis, novērojumi, kandidāta testēšanas (ja tāda tiek veikta) rezultāti.

Speciālo kategoriju personas dati tiek vākti tikai tajā gadījumā un tādā apjomā, cik tas nepieciešams, veicot atlasi konkrētajai darbavietai, un cik to atļauj piemērojamie tiesību akti.


3. Kur mēs iegūstam personas datus un kādos gadījumos mēs pārsūtām jūsu personas datus?

Vairumā gadījumu personas datus sniedz tieši pats datu subjekts. Dažos gadījumos personas datus mēs varam iegūt no trešajām personām – nodarbinātības aģentūrām, darba meklēšanas portāliem un (vai) citiem darba meklēšanas, atlases un (vai) starpniecības pakalpojumu sniedzējiem.

Jūsu personas dati var arī tikt nodoti valsts un pašvaldību iestādēm un citām personām, kuras pilda tām likumā noteiktās funkcijas, ja šāds pienākums ir paredzēts tiesību aktos. Mēs nosūtām jūsu personas datus pēc to pieprasījuma vai lai izteiktu, izpildītu vai aizsargātu savas juridiskās prasības.

Personas datu nodošana franšīzes partneriem tiešā mārketinga mērķiem un dalībai lojalitātes programmās

Gadījumos, kad tas ir nepieciešams, lai mēs varētu sniegt jums informāciju par atlaidēm, akcijām, izpārdošanām un jaunajām kolekcijām, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, jūsu personas dati var tikt nodoti šīm trešajām personām:

  • APRANGA grupas uzņēmumiem, ja tie ir atbildīgi par tiem uzdotām konkrētām funkcijām, kuras nepieciešamas, lai izteiktu jums piedāvājumus;
  • uzņēmumiem, kas sniedz reklāmas, mediju plānošanas, sabiedrisko attiecību un pasākumu organizēšanas pakalpojumus;
  • uzņēmumiem, kas sniedz īsziņu nosūtīšanas pakalpojumus;
  • uzņēmumiem, kas sniedz programmatūras uzturēšanas un atbalsta pakalpojumus.

Balstoties uz jūsu piekrišanu, jūsu personas dati var tikt nodoti arī mūsu partneriem – Max Mara Fashion grupas uzņēmumiem un PUNTO FA, S.L. Vairāk informācijas par personas datu pārsūtīšanu mūsu partneriem – 1.3. p. „Personas datu nodošana franšīzes partneriem”.

Personas datu nosūtīšana, lai veiktu darba kandidātu atlasi un kandidatūras novērtēšanu, darba kandidātu datubāzes administrēšanu un darba piedāvājumu sniegšanu

Personas dati var tikt nodoti trešajām personām, kuras mums palīdz veikt kandidātu atlasi vai sniedz mums pakalpojumus, kuri saistīti ar kandidātu atlasi, novērtēšanu un iekšējo administrēšanu (piemēram, personāla atlases, novērtēšanas pakalpojumu sniedzēji, datubāzu programmatūras nodrošinātāji, datu bāzes administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru, mitināšanas un mākoņpakalpojumu sniedzēji, u. c.). Mēs arī varam darba kandidātu personas datus nodot citiem Apranga grupai piederošiem uzņēmumiem, ja tie ir iesaistīti vadības personāla kandidātu vērtēšanas procesā. Kad mēs apstrādājam personas datus kandidātu datubāzes administrēšanas un darba piedāvājumu mērķiem, mēs varam kandidāta personas datus nodot citiem Apranga grupai piederošajiem uzņēmumiem, ja attiecīgās personas kandidatūra var būt piemērota nodarbināšanai šajos uzņēmumos. Jebkurā gadījumā personas dati tiek nodoti tikai tādā apjomā, cik tas nepieciešams konkrēta pasūtījuma izpildei vai konkrēta pakalpojuma sniegšanai.

4. Kādas tiesības ir datu subjektam un kā tās var īstenot?

Jums ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem un to, kā tie tiek apstrādāti, pieprasīt iesniegto personas datu labošanu, papildināšanu vai dzēšanu, kā arī apturēt to apstrādes darbības (atsaukt savu piekrišanu). Jums arī ir tiesības prasīt, lai personas datu pārvaldītājs ierobežo personas datu apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (kontaktinformācija tīmekļa vietnē www.dvi.gov.lv) un tiesības nepiekrist iesniegto personas datu apstrādei. Informācija par šo tiesību īstenošanas kārtību tiek sniegta pa e-pastu [email protected].


5. Cik ilgi mēs glabājam personas datus?

Mēs glabājam personas datus ne ilgāk, kā to prasa datu apstrādes mērķi vai nosaka tiesību akti, ja tajos paredzēts ilgāks glabāšanas termiņš. Personas datus var glabāt ilgāk, nekā norādīts, ja to paredz tiesību akti vai ja tas ir nepieciešams, lai uzņēmums aizstāvētos pret tam izvirzītām pretenzijām vai prasībām, kā arī tad, ja personas dati ir nepieciešami izmeklēšanai vai kā pierādījums civillietā, administratīvajā vai krimināllietā.


6. Privātuma politikas noteikumu maiņa

Mēs paturam tiesības mainīt šīs Privātuma politikas noteikumus. Paziņojums par šīs Privātuma politikas noteikumu izmaiņām vai papildinājumiem tiks publicēts vietnē www.aprangagroup.lv.

Šī Privātuma politikas versija atjaunināta 2019. gada 23. jūlijs.


STATISTIKAS DATI PAR TĪMEKĻA VIETNES PĀRLŪKOŠANU

Lai Jums būtu ērtāk lietot mūsu tīmekļa vietni, mēs regulāri veicam uzlabojumus. Lai uzlabotu tīmekļa vietni, mums ir jāzina, kāda veida informācija visvairāk interesē mūsu tīmekļa vietnes apmeklētājus, no kurām valstīm un pilsētām tiek apmeklēta mūsu tīmekļa vietne, cik bieži apmeklētāji atgriežas mūsu vietnē, kādas ir izmantotās pārlūkprogrammas, ierīces, kurās tiek nolasīta mūsu tīmekļa vietne u.c. veida informācija. Iegūtie dati tiek savākti, izmantojot „Google Analytics” rīkus, kas ļauj reģistrēt un analizēt tīmekļa vietnes lietošanas statistikas datus. Plašāka informācija par „Google Analytics” un informāciju, ko var iegūt, izmantojot šo rīku, ir pieejama šeit:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt.
Ja nevēlaties, lai „Google Analytics” rīki reģistrētu informāciju, kādu pārlūkojāt tiešsaistē, „Google Analytics” izvēlnē Jūs varat atspējot pārlūka pievienojumprogrammas.

KAS IR SĪKDATNES?

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa vietnes, kuras Jūs apmeklējat, saglabā Jūsu ierīcē. Sīkdatnes nesatur personiska rakstura informāciju un tiek nosūtītas no tīmekļa vietnes, kuru Jūs apmeklējat, servera uz Jūsu datoru vai mobilo tālruni.

KĀDI SĪKDATŅU VEIDI TIEK LIETOTI MŪSU TĪMEKĻA VIETNĒ?

Šajā tīmekļa vietnē izmantotas “pastāvīgās sīkdatnes ” (proti, sīkdatnes, kas saglabājas Jūsu lietotajā ierīcē, kamēr tām nebeidzas noteiktais termiņš vai Jūs tās neizdzēšat). Šī tīmekļa vietne izmanto “Google Analytics” pakalpojumu, ko sniedz Google, Inc., kā arī trešo personu sīkdatnes (proti, sīkdatnes, ko izmanto kāda persona, kas nav šīs tīmekļa vietnes pārzinis), ko nodrošina Google un kas tiek izmantotas šajā nolūkā. Kā jau tika minēts iepriekš, „Google” sīkdatnes tiek izmantotas statistikas datu apkopošanai par tīmekļa vietnes, kuru Jūs apmeklējat, pārlūkošanu. Izmantojot šo tīmekļa vietni, Jūs ļaujat Google apstrādāt ar Jums saistītos datus iepriekš minētajā veidā un nolūkā. Ņemiet vērā, ka mēs neesam atbildīgi par to, kā Google izmanto savas sīkdatnes.

KĀ MĒS IZMANTOJAM SĪKDATNES MŪSU TĪMEKĻA VIETNĒ?

Mūsu tīmekļa vietnē sīkdatnes tiek izmantotas, lai uzlabotu Jūsu pārlūkošanas iespējas šajā vietnē un tās izmantošanu, lai noskaidrotu, kāda ir mūsu tīmekļa vietnes lietotāju uzvedība, analizētu plūsmas, un lai veiktu tīmekļa vietnē uzlabojumus. Sīkdatnes netiek uzglabātas ilgāk, nekā tas nepieciešams.

KĀ RĪKOTIES, LAI PĀRVALDĪTU DATORĀ SAGLABĀTĀS SĪKDATNES?

Ja vēlaties, Jūs varat konfigurēt savas pārlūkprogrammas sīkdatņu iestatījumus. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm, piemēram, kā tās pārvaldīt, noklikšķiniet uz: www.allaboutcookies.org.

Mēs paturam tiesības veikt grozījumus Sīkdatņu politikā. Paziņojums par jebkuriem grozījumiem vai papildinājumiem Sīkdatņu politikā tiks publicēts tīmekļa vietnē.

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Lai akceptētu mūsu Sīkdatņu politiku, lūdzu, noklikšķiniet uz pogas „Piekrītu” un turpiniet pārlūkošanu tīmekļa vietnē. Sīkdatņu politika un plašāka informācija par izmantotajām sīkdatnēm atrodama šeit