Neis Privaatsussätetes kirjeldatakse, kuidas me kogume, töötleme, säilitame ja edastame Teie isikuandmeid. Mõistame isikuandmete kaitse olulisust, seetõttu austame ja kaitseme oma klientide ja teiste andmesubjektide (edaspidi - andmesubjekt) privaatsust ja isikuandmeid.
Teave Teie andmete vastutava töötleja kohta kaubamärgi alusel:

Andmete vastutav töötleja

Kaubamärk

OÜ Apranga Estonia, asukoha-aadress Rotermanni 18/1, Tallinn

Zara

OÜ Apranga HEST, asukoha-aadress Rotermanni 18/1, Tallinn

Zara Home

OÜ Apranga BEE, asukoha-aadress Rotermanni 18/1, Tallinn

Bershka

OÜ Apranga PB Trade, asukoha-aadress Rotermanni 18/1, Tallinn

Pull&Bear

OÜ Apranga ST Retail, asukoha-aadress Rotermanni 18/1, Tallinn

Stradivarius

OÜ Apranga MDE, asukoha-aadress Rotermanni 18/1, Tallinn

Massimo Dutti

OÜ Apranga, asukoha-aadress Rotermanni 18/1, Tallinn

Kõik teised kaubamärgid, välja arvatud üleval pool loetletud

Mis eesmärgil ja millistel õiguslikel alustel me töötleme Teie isikuandmeid?

Kogume ja töötleme Teie poolt meile antud isikuandmeid, tuginedes isikuandmete kaitset reguleerivates õigusaktides sätestatud seaduslikele alustele. Alljärgnevalt esitame teabe selle kohta, milliseid Teie isikuandmeid töötleme otsese turunduse eesmärgil ja/ või milliseid teie isikuandmeid töötleme Teie meie kliendiprogrammis osalemise eesmärgil.

Otsese turunduse eesmärgil Teie nõusolekul töödeldavad isikuandmed:

  • • eesnimi, perekonnanimi, linn, kontaktandmed (mobiiltelefoni number ja (või) e-posti aadress), sünnikuupäev* ja aadress*, kui nõustute saama üldist iseloomu teavet allahindluste, kampaaniate, väljamüükide ja uute kollektsioonide kohta;
  • • eesnimi, perekonnanimi, linna ja kontaktandmed (mobiiltelefoni number ja (või) e-posti aadress), kui nõustute, et Teie isikuandmed antakse edasi meie partneritele, kellele kuuluvad Marella ja Pennyblacki kaubamärgid – Marella S.r.l. MANIFATTURE DEL NORD s.r.l., või teistele Max Mara Fashion grupi ettevõtetele selleks, et nad saaksid parandada Teie teenindamise kvaliteeti;
  • • e-posti aadressi, kui nõustute, et Teie isikuandmed antakse edasi meie partnerile, kellele kuulub MANGO kaubamärk - PUNTO FA, S.L. selleks, et Teile anda teavet MANGO kaupluste allahindluste, kampaaniate ja väljamüükide kohta.

Kliendiprogrammide korral Teie nõusolekul töödeldavad isikuandmed:

  • • eesnimi, perekonnanimi, linn, kontaktandmed (telefoni number ja (või) e-posti aadress), teave teie ostetud kaupade kohta, kui nõustute, et Teie isikuandmeid töödeldakse Teie meie kliendiprogrammi liikmelisuse registreerimise ja haldamise eesmärgil;
  • • eesnimi, perekonnanimi, linn, kontaktandmed (mobiiltelefoni number ja (või) e-posti aadress), teave teie ostetud kaupade kohta, kui nõustute saama teavet meie pakkumiste kohta, mis on seotud allahindluste, kampaaniate, väljamüükide, uute kollektsioonide ja üritustega, mis on ette nähtud kliendiprogrammis osalejatele.

* - andmeid Teie sünnikuupäeva ja aadressi kohta töödeldakse vaid sel juhul, kui nõustute info edastamisega Prestižo Prestiiž, City ja Karen Millen kliendiprogrammis osalevatele kauplustele.

Millistel juhtudel anname edasi Teie isikuandmed?

Teie isikuandmeid võib edasi anda kolmandatele isikutele, kui see on õigusaktides ette nähtud.
Teie nõusoleku alusel, kui see on vajalik selleks, et saaksime Teile esitada teavet allahindluste, kampaaniate, väljamüükide ja uute kollektsioonide kohta, ja tagada Teie võimalus osaleda meie kliendiprogrammis, võib Teie isikuandmeid edasi anda ka alljärgnevalt nimetatud kolmandatele isikutele:

  • • APRANGA gruppi kuuluvatele ettevõtetele, kui nad vastutavad teatud funktsioonide, mis on vajalikud pakkumiste esitamiseks Teile, täitmise eest;
  • • reklaami-, ajakirjanduse planeerimise, avalike suhete ja ürituste korraldamise teenuseid osutavatele ettevõtetele;
  • • SMS sõnumeid edastavatele ettevõtetele;
  • • tarkvarahoolduse, tugiteenuseid osutavatele ettevõtetele;

Teie nõusoleku alusel võib Teie isikuandmeid edastada ka meie partneritele - Max Mara Fashion grupi ettevõtetele ja PUNTO FA, S.L. Rohkem teavet meie partneritele isikuandmete edastamise kohta leiate peatükist „Mis eesmärgil ja millistel õiguslikel alustel me töötleme Teie isikuandmeid?

Kui kaua säilitame Teie isikuandmeid?

Meie ei säilita Teie isikuandmeid kauem, kui seda nõuavad andmete töötlemise eesmärgid või näevad ette õigusaktid, kui neis on sätestatud pikem säilitamise tähtaeg.

Andmesubjektide õigused ja nende rakendamise kord

Teil on õigus tutvuda oma isikuandmetega ja sellega, kuidas neid töödeldakse, nõuda esitatud isikuandmete parandamist, täiendamist või kustutamist, samuti peatada nende töötlemistoimingud (kutsuda tagasi oma nõusolek). Lisaks on Teil õigus nõuda, et isikuandmete vastutav töötleja piiraks isikuandmete töötlemist, õigust andmete ümber tõstmiseks, esitada kaebus Riiklikule andmekaitse inspektsioonile (kontaktandmed leiate veebilehel www.aki.ee) ja mitte nõustuda esitatud isikuandmete töötlemisega. Kui soovite saada põhjalikku teavet nende õiguste rakendamise kohta, esitage päring e-posti aadressil dataprotection@apranga.ee. Päringuvormi leiate siit.

Privaatsuspoliitika muutmine

Jätame endale õiguse muuta neid Privaatsussätteid. Teade nende Privaatsussätete muutmise või täiendamise kohta avaldatakse veebilehel www.aprangagroup.com.

 

STATISTILISED ANDMED VEEBISAIDI KASUTAMISE KOHTA

Täiustame enda veebisaiti regulaarselt, et muuta see kasutajatele võimalikult mugavaks. Veebisaidi parendamiseks peame teadma, milline teave meie veebisaidi külastajatele kõige rohkem huvi pakub, millistest riikidest ja linnadest meie külastajad pärit on, kui sageli nad veebisaidile tagasi tulevad, milliseid brausereid ja seadmeid nad kasutavad jne. Google Analyticsi ja nende tööriistadega kogutavate andmete kohta leiate lisateavet siit: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=et.
Kui Te ei soovi, et Google Analytics salvestaks Teie veebikäitumise kohta käivaid andmeid, võite kasutada Google Analyticsi kasutamist keelavat brauseri lisaprogrammi.

MIS ON KÜPSISED?

Küpsised on väikesed tekstifailid, mille veebisait Teie arvutisse salvestab. Küpsised ei sisalda isikuandmeid ning need saadetakse Teie külastatud veebisaidi serverist Teie arvutisse või mobiiltelefoni.

MILLIST TÜÜPI KÜPSISEID MEIE VEEBISAIDIL KASUTATAKSE?

See veebilehekülg kasutab “püsiküpsiseid” (st küpsiseid, mis säilivad Teie lõppseadmel kuni aegumiseni või kuni Teie need kustutate). Veebilehekülg kasutab “Google Analytics” teenust, mida osutab Google, Inc., ja Google’i poolt kasutatavaid kolmanda osapoole küpsiseid (st küpsiseid, mida kasutab isik, kes ei ole veebilehe kontrollija) kasutatakse selleks eesmärgiks. Google’i küpsiseid kasutatakse statistiliste andmete kogumiseks selle kohta, kuidas Te meie veebisaiti kasutate (vt ülalt). Selle veebilehe kasutamisega lubate Te Google’l töödelda endaga seotud andmeid eelpoolkirjeldatud viisil ja eesmärkidel. Palun pange tähele, et me ei vastuta selle eest, kuidas Google oma küpsiseid kasutab.

KUIDAS ME ENDA VEEBISAIDIL KÜPSISEID KASUTAME?

Kasutame küpsiseid eesmärgiga pakkuda Teile veebisaidil paremat sirvimist ja kogemust, eesmärgiga õppida tundma enda veebisaidi kasutajate käitumismustreid ja eesmärgiga analüüsida kasutajate liikumist, et saaksime veebisaiti jooksvalt täiustada. Küpsiseid hoitakse ainult kuni need on vajalikud.

MIDA SAATE TEHA, ET HALLATA ENDA ARVUTISSE SALVESTATUD KÜPSISEID?
Soovi korral saate muuta enda brauseri küpsisesätteid. Küpsiste ja nende haldamise kohta leiate lisateavet veebisaidilt www.allaboutcookies.org.

TEIE ÕIGUSED

Enda õiguste kohta saate lisateavet kui kirjutate aadressil dataprotection@apranga.ee ja saadate päringu koos korrektselt täidetud andmesubjekti päringuvormiga, mille leiate siit. Vormi võite ka alla laadida, täita käsitsi ja saata meie kontorisse aadressil Rotermanni 18/1, Tallinn, 8 - 17 (I-IV), 8 - 15.45 (V).

KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTETE MUUTMINE

Meil on õigus seda Küpsiste kasutamise põhimõtteid muuta. Küpsiste kasutamise põhimõtete muutmise või täiendamise kohta avaldame teate enda veebisaidil.

Kinnitame, et Teie isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Liidu ja Leedu Vabariigi õigusaktidele. Teil on õigus saada enda isikuandmete kogumise ja kasutamise kohta teavet, õigus juurdepääsuks enda kohta hoitud isikuandmetele, õigus isikuandmete parandamisele kui need on ebatäpsed või puudulikud, õigus olla unustatud, õigus piirata enda isikuandmete töötlemist, õigus andmete ülekandmisele, õigus esitada vastuväiteid isikuandmete teatud eesmärgil kasutamisele ja õigus esitada kaebus asjakohasele järelevalveasutusele. Enda õiguste kohta saate lisateavet kui kirjutate aadressil ja saadate päringu koos korrektselt täidetud andmesubjekti päringuvormiga, mille leiate siit. Vormi võite ka alla laadida, täita käsitsi ja saata meie kontorisse aadressil Rotermanni tee 18/1, Tallinn, Eesti.

Sellel veebisaidil kasutatakse küpsiseid. Meie küpsiste kasutamise põhimõtetega nõustumiseks ja veebisaidi kasutamise jätkamiseks klõpsake nupule „Nõustun“. Küpsiste kasutamise põhimõtted ja lisateabe meie poolt kasutatavate küpsiste kohta leiate siit