Akcijos kaina, EUR

NASDAQ apdovanojimai 2016

NASDAQ apdovanojimai 2015 2016

Kontaktas investuotojams

Saulius Bačauskas
„Aprangos" grupės finansų ir ekonomikos direktorius

Tel. 8 5 2390 808, 8 5 2390 843
Fax. 8 5 2390 800
El. paštas: s.bacauskas@apranga.lt

Vilnius, Lietuva, 2011-04-29 13:01 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2011 m. balandžio 29 d. įvykęs APB „Apranga" eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2010 m. veiklą.

Sprendimas:

Pritarti APB „Apranga" 2010 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.

Sprendimas:

Išklausyta.

3. 2010 m. konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti 2010 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

4. 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti bendrovės 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:

1) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 23 970 328 Lt (6 942 287 EUR);

2) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas: 6 982 712 Lt (2 022 333 EUR);

3) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - nėra;

4) Pervedimai iš rezervų - nėra;

5) Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - nėra;

6) Paskirstytinasis pelnas iš viso: 30 953 040 Lt (8 964 620 EUR);

7) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 350 000 Lt (101 367 EUR);

8) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra;

9) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra;

10) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 13 822 990 Lt (4 003 415 EUR);

11) Pelno dalis, skirta metinėms išmokoms (tantjemoms): 700 000 Lt (202 734 EUR);

12) Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 16 080 050 Lt (4 657 104 EUR).

5. Audito rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

Sprendimas:

APB „Apranga" auditoriumi 2011 m. rinkti UAB „PricewaterhouseCoopers". Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2011 m. - iki 91 000 Lt (26 355 EUR) plius PVM. Įgalioti bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito firma.

6. Valdybos nario rinkimai.

Sprendimas:

Likusiam Bendrovės valdybos kadencijos laikotarpiui išrinkti APB „Apranga" valdybos nariu Vidą Lazicką.

Rimantas Perveneckas
Generalinis direktorius
(8-5) 2390 801

APG IFRS 2010 LT.pdf

  • 184Parduotuvės
  • 200Prekių ženklai
  • 3Šalys
  • 2300Darbuotojai
  • 93400Parduotuvių plotas m2
  • 248 mln.2019 m. Grupės apyvarta, EUR
Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jei sutinkate su slapukų naudojimu, spauskite "Sutinku" ir toliau naudokitės svetaine. Slapukų naudojimo taisykles rasite čia