Akcijos kaina, EUR

NASDAQ apdovanojimai 2016

NASDAQ apdovanojimai 2015 2016

Kontaktas investuotojams

Saulius Bačauskas
„Aprangos" grupės finansų ir ekonomikos direktorius

Tel. 8 5 2390 808, 8 5 2390 843
Fax. 8 5 2390 800
El. paštas: s.bacauskas@apranga.lt

Vilnius, Lietuva, 2012-04-27 12:13 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2012 m. balandžio 27 d. įvykęs APB „Apranga" eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2011 m. veiklą.

Sprendimas:

Pritarti APB „Apranga" 2011 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.

Sprendimas:

Išklausyta.

3. 2011 m. konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti 2011 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

4. 2011 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti bendrovės 2011 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:

1) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 16 780 050 Lt (4 859 838 EUR);

2) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas: 26 712 397 Lt (7 736 445 EUR);

3) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - nėra;

4) Pervedimai iš rezervų - nėra;

5) Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - nėra;

6) Paskirstytinasis pelnas iš viso: 43 492 447 Lt (12 596 283 EUR);

7) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 1 350 000 Lt (390 987 EUR);

8) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra;

9) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra;

10) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 20 458 025 Lt (5 925 054 EUR);

11) Pelno dalis, skirta metinėms išmokoms (tantjemoms): 720 000 Lt (208 526 EUR);

12) Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 20 964 422 Lt (6 071 716 EUR).

5. Audito rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

Sprendimas:

APB „Apranga" auditoriumi 2012 m. rinkti UAB „PricewaterhouseCoopers". Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2012 m. iki 91 000 Lt plius PVM. Įgalioti bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.

6. Audito komiteto nepriklausomo nario rinkimai.

Sprendimas:

APB „Apranga" audito komiteto nepriklausomu nariu iki audito komiteto kadencijos pabaigos rinkti Daivą Paulavičienę.

Rimantas Perveneckas
„Aprangos" grupės generalinis direktorius
(8~5) 2390801

APG IFRS 2011 LT.pdf

  • 184Parduotuvės
  • 200Prekių ženklai
  • 3Šalys
  • 2300Darbuotojai
  • 93400Parduotuvių plotas m2
  • 248 mln.2019 m. Grupės apyvarta, EUR
Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jei sutinkate su slapukų naudojimu, spauskite "Sutinku" ir toliau naudokitės svetaine. Slapukų naudojimo taisykles rasite čia