Akcijos kaina, EUR

NASDAQ apdovanojimai 2016

NASDAQ apdovanojimai 2015 2016

Kontaktas investuotojams

Saulius Bačauskas
„Aprangos" grupės finansų ir ekonomikos direktorius

Tel. 8 5 2390 808, 8 5 2390 843
Fax. 8 5 2390 800
El. paštas: s.bacauskas@apranga.lt

Vilnius, Lietuva, 2013-04-30 12:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2013 m. balandžio 30 d. įvykęs APB „Apranga" eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2012 m. veiklą.

Sprendimas:

Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2012 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.

Sprendimas:

Išklausyta.

3. 2012 m. konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti 2012 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

4. 2012 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti bendrovės 2012 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:

1) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 21 684 422 Lt (6 280 243 EUR);

2) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas: 29 532 527 Lt (8 553 211 EUR);

3) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - nėra;

4) Pervedimai iš rezervų - nėra;

5) Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - nėra;

6) Paskirstytinasis pelnas iš viso: 51 216 949 Lt (14 833 454 EUR);

7) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 917 000 Lt (265 582 EUR);

8) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra;

9) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra;

10) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 30 410 278 Lt (8 807 512 EUR);

11) Pelno dalis, skirta metinėms išmokoms (tantjemoms): 720 000 Lt (208 526 EUR);

12) Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 19 169 371 Lt (5 551 834 EUR).

5. Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

Sprendimas:

APB „APRANGA" audito įmone 2013 m. rinkti UAB „PricewaterhouseCoopers". Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2013 m. iki 91 000 Lt (26 355 EUR) plius PVM. Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.

Rimantas Perveneckas
„Aprangos" grupės generalinis direktorius
(8~5) 2390801

APG IFRS 2012 LT.pdf

  • 184Parduotuvės
  • 200Prekių ženklai
  • 3Šalys
  • 2300Darbuotojai
  • 93400Parduotuvių plotas m2
  • 248 mln.2019 m. Grupės apyvarta, EUR
Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jei sutinkate su slapukų naudojimu, spauskite "Sutinku" ir toliau naudokitės svetaine. Slapukų naudojimo taisykles rasite čia