Akcijos kaina, EUR

NASDAQ apdovanojimai 2016

NASDAQ apdovanojimai 2015 2016

Kontaktas investuotojams

Saulius Bačauskas
„Aprangos" grupės finansų ir ekonomikos direktorius

Tel. 8 5 2390 808, 8 5 2390 843
Fax. 8 5 2390 800
El. paštas: s.bacauskas@apranga.lt

Vilnius, Lietuva, 2014-04-29 11:54 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2014 m. balandžio 29 d. įvykęs APB „Apranga" (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2013 m. veiklą.

Sprendimas:

Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2013 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

2. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.

Sprendimas:

Išklausyta.

3. 2013 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti 2013 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

4. 2013 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Bendrovės 2013 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:

1) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 19 889 371 Lt (5 760 360 EUR);

2) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas: 37 798 426 Lt (10 947 181 EUR);

3) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - nėra;

4) Pervedimai iš rezervų - nėra;

5) Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - nėra;

6) Paskirstytinasis pelnas iš viso: 57 687 797 Lt (16 707 541 EUR);

7) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: nėra;

8) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra;

9) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra;

10) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 27 645 980 Lt (8 006 829 EUR);

11) Pelno dalis, skirta metinėms išmokoms (tantjemoms): 750 000 Lt (217 215 EUR);

12) Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 29 291 817 Lt (8 483 497 EUR).

5. Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

Sprendimas:

APB „APRANGA" audito įmone 2014 m. rinkti UAB „PricewaterhouseCoopers". Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2014 m. iki 91 000 Lt (26 355 EUR) plius PVM. Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.

6. Valdybos narių rinkimai.

Sprendimas:

Į Bendrovės valdybą naujam 4 metų kadencijos laikotarpiui išrinkti:

6.1. Darius Juozas Mockus;

6.2. Vidas Lazickas;

6.3. Marijus Strončikas;

6.4. Rimantas Perveneckas;

6.5. Ilona Šimkūnienė;

6.6. Ramūnas Gaidamavičius.

7. Audito komiteto nepriklausomo nario rinkimai, Audito komiteto sudėties tvirtinimas, nepriklausomo Audito komiteto nario atlyginimo tvirtinimas.

Sprendimas:

7.1. Patvirtinti APB „APRANGA" Audito komiteto sudėtį iš 2 narių naujam 4 metų kadencijos laikotarpiui:

7.1.1. Bendrovės valdybos sprendimu skirtą Audito komiteto narę – Bendrovės administracijos darbuotoją – finansų ir ekonomikos direktoriaus pavaduotoją Rasą Rulevičiūtę;

7.1.2. Nepriklausomu Audito komiteto nariu išrinkti Daivą Paulavičienę.

7.2. Už nepriklausomo audito komiteto nario pareigas atlyginimo neskirti.

Rimantas Perveneckas
„Aprangos" grupės generalinis direktorius
(8~5) 2390801

APG IFRS 2013 LT.pdf

  • 184Parduotuvės
  • 200Prekių ženklai
  • 3Šalys
  • 2300Darbuotojai
  • 93400Parduotuvių plotas m2
  • 248 mln.2019 m. Grupės apyvarta, EUR
Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jei sutinkate su slapukų naudojimu, spauskite "Sutinku" ir toliau naudokitės svetaine. Slapukų naudojimo taisykles rasite čia