Akcijos kaina, EUR

NASDAQ apdovanojimai 2016

NASDAQ apdovanojimai 2015 2016

Kontaktas investuotojams

Saulius Bačauskas
„Aprangos" grupės finansų ir ekonomikos direktorius

Tel. 8 5 2390 808, 8 5 2390 843
Fax. 8 5 2390 800
El. paštas: s.bacauskas@apranga.lt

Vilnius, Lietuva, 2016-04-28 12:12 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2016 m. balandžio 28 d. įvykęs APB „Apranga“ (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2015 m. veiklą.

Sprendimas:

Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2015 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

2. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.

Sprendimas:

Išklausyta.

3. 2015 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti 2015 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

4. 2015 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Bendrovės 2015 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:

1) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 11 610 552 eurai;

2) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas: 8 658 908 eurai;

3) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - nėra;

4) Pervedimai iš rezervų - nėra;

5) Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - nėra;

6) Paskirstytinasis pelnas iš viso: 20 269 460 eurų;

7) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 2 633 eurai;

8) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra;

9) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra;

10) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*: 6 635 035 eurai;

11) Pelno dalis, skirta metinėms išmokoms (tantjemoms): 210 000 eurų;

12) Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 13 421 792 eurai.

* 0,12 euro vienai akcijai.

5. Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

Sprendimas:

APB „APRANGA“ audito įmone 2016 m. rinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2016 m. iki 20 000 EUR plius PVM. Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.

 

         Rimantas Perveneckas
         „Aprangos“ grupės generalinis direktorius
         (8~5) 2390801

APG IFRS 2015 LT.pdf

  • 186Parduotuvės
  • 200Prekių ženklai
  • 3Šalys
  • 2300Darbuotojai
  • 93800Parduotuvių plotas m2
  • 248 mln.2019 m. Grupės apyvarta, EUR
Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jei sutinkate su slapukų naudojimu, spauskite "Sutinku" ir toliau naudokitės svetaine. Slapukų naudojimo taisykles rasite čia