Akcijos kaina, EUR

NASDAQ apdovanojimai 2016

NASDAQ apdovanojimai 2015 2016

Kontaktas investuotojams

Saulius Bačauskas
„Aprangos" grupės finansų ir ekonomikos direktorius

Tel. 8 5 2390 808, 8 5 2390 843
Fax. 8 5 2390 800
El. paštas: s.bacauskas@apranga.lt

 

Vilnius, Lietuva, 2017-04-27 11:24 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2017 m. balandžio 27 d. įvykęs APB „Apranga“ (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2016 m. veiklą.

Sprendimas:

Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2016 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

2. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.

Sprendimas:

Išklausyta.

3. 2016 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti 2016 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį (1 priedas).

4. 2016 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Bendrovės 2016 m. pelno paskirstymą (2 priedas).

5. Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

Sprendimas:

1) APB „APRANGA“ audito įmone 2017 m. rinkti UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“.

2) Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2017 m. iki 23 000 EUR (dvidešimt trijų tūkstančių eurų) plius PVM.

3) Įgalioti bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.

6. Audito komiteto nuostatų, audito komiteto sudėties tvirtinimas, audito komiteto narių atšaukimas ir rinkimas, audito komiteto narių atlyginimo tvirtinimas.

Sprendimas:

1) Patvirtinti Audito komiteto nuostatus (3 priedas). Pripažinti netekusias galios 2009 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininko susirinkimo sprendimu patvirtintas APB „APRANGA“ audito komiteto vidaus taisykles.

2) Pritarti Bendrovės valdybos sprendimui atšaukti Rasą Rulevičiūtę iš audito komiteto narės pareigų nepasibaigus kadencijai. Atšaukti Daivą Paulavičienę iš audito komiteto nario pareigų nepasibaigus kadencijai.

3) Patvirtinti audito komiteto sudėtį iš 3 (trijų)  narių  4 (keturių) metų  kadencijai: audito komiteto nariais išrinkti Bendrovės darbuotoją Rasą Rulevičiūtę, Justiną Rasimavičiūtę (nepriklausomas narys), audito komiteto pirmininku išrinkti Daivą Paulavičienę (nepriklausomas narys). Atlyginimo už audito komiteto nario pareigas neskirti.

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
(8~5) 2390801

 

PRIDEDAMA:

      

 

 

 

  • 184Parduotuvės
  • 200Prekių ženklai
  • 3Šalys
  • 2300Darbuotojai
  • 93400Parduotuvių plotas m2
  • 248 mln.2019 m. Grupės apyvarta, EUR
Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jei sutinkate su slapukų naudojimu, spauskite "Sutinku" ir toliau naudokitės svetaine. Slapukų naudojimo taisykles rasite čia