Akcijos kaina, EUR

NASDAQ apdovanojimai 2016

NASDAQ apdovanojimai 2015 2016

Kontaktas investuotojams

Saulius Bačauskas
„Aprangos" grupės finansų ir ekonomikos direktorius

Tel. 8 5 2390 808, 8 5 2390 843
Fax. 8 5 2390 800
El. paštas: s.bacauskas@apranga.lt

Bendrovės išleistos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo dieną – 2020 m. balandžio 30 d., iš viso suteikia 55 291 960 balsų;

Pateikta galiojančių iš anksto užpildytų bendrųjų balsavimo biuletenių – 21, negaliojančių – nėra;

Pateikta galiojančių įgaliojimų – 7, negaliojančių - nėra;

Balsavimo teisės perleidimo sutarčių nepateikta;

Susirinkime iš viso yra atstovaujama 45 332 378 balsavimo teisę suteikiančioms akcijoms, t.y. 81,99% visų balsavimo teisę suteikiančių akcijų (asmeniškai – 41 856 018 balsų, pagal iš anksto užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius – 3 476 360 balsų);

Susirinkimo kvorumas – yra;

Balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime rezultatai pateikiami kartu su priimtais sprendimais.

2020 m. balandžio 30 d. įvykęs APB „Apranga“ (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2019 m. veiklą.

Sprendimas:

Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2019 m. konsoliduotas metinis pranešimas. 

2. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.

Sprendimas:

Išklausyta.

3. 2019 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti 2019 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį (1 priedas).

BALSAVIMO REZULTATAI: ,,Už“ – 45 211 651; ,,prieš“ – 120 727, „susilaikė“ – nėra.

4. 2019 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:  

Patvirtinti Bendrovės 2019 m. pelno paskirstymą (2 priedas).

BALSAVIMO REZULTATAI: ,,Už“ – 45 332 378; ,,prieš“ – nėra, „susilaikė“ – nėra.

5. Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

Sprendimas:

APB „APRANGA“ audito įmone 2020 m. rinkti UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2020 m. iki 25 300 EUR (dvidešimt penkių tūkstančių trijų šimtų eurų) plius PVM. Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.

BALSAVIMO REZULTATAI: ,,Už“ – 45 211 651; ,,prieš“ – 120 727, „susilaikė“ – nėra.

6. Bendrovės atlygio politikos tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Bendrovės Atlygio politiką (3 priedas).

BALSAVIMO REZULTATAI: ,,Už“ – 44 425 509; ,,prieš“ – 906 869, „susilaikė“ – nėra.

 

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1. 2019 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys;

Priedas Nr. 2. Bendrovės 2019 m. pelno paskirstymas;

Priedas Nr. 3. Bendrovės Atlygio politika.

 

Rimantas Perveneckas

„Aprangos“ grupės generalinis direktorius

  • 186Parduotuvės
  • 200Prekių ženklai
  • 3Šalys
  • 2300Darbuotojai
  • 93800Parduotuvių plotas m2
  • 248 mln.2019 m. Grupės apyvarta, EUR
Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jei sutinkate su slapukų naudojimu, spauskite "Sutinku" ir toliau naudokitės svetaine. Slapukų naudojimo taisykles rasite čia